Vyrozumění ministerstva o zahájení řízení

(c) 2016 Donath Business & Media