Závazné stanovisko OPP MHMP k provedení novostavby ze dne 17.3.2016

(c) 2016 Donath Business & Media