Aktuálně

Šalda: Vydírat se od nikoho nenechám

Praha/Petřiny 4. října 2017 – V reakci na svou dobrovolnou nabídku kompenzace ve výši 100 000 Kč pro každý ze 13 bytů za dočasné ztížení životních podmínek obyvatel sousedního domu obdržel Jiří Šalda, majitel vily v ulici Na Petřinách č. 7, prostřednictvím právního...

Na petřinské frontě klid?

Praha/Petřiny 9. srpna 2017 – Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor výstavby včera vydal rozhodnutí o odstranění stavby „bytového domu o 4 byt. jednotkách v ul. Na Petřinách 1482/7, Praha 6 – Břevnov“ tzv. vily Petřiny. Objekt bude odstraněn...

Vila Petřiny: Sousedská šikana pokračuje

Praha 4. července 2017 – Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 6 včera zamítl šikanózní návrh 10 žadatelů ze sousedství petřínské vily Jiřího Šaldy, kterým se domáhali přerušení aktuálně prováděných vyklízecích prací. Ty byly v souladu se zákonem...

Vila v černém není kulturní památkou

Praha 12. června 2017 – Vila v ulici Na Petřinách č. 7, Praha 6, v soukromém vlastnictví Jiřího Šaldy již není kulturní památkou. O sejmutí památkové ochrany rozhodlo Ministerstvo kultury ČR (MK ČR) 1. června. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. června, tedy...

Vila v černém není kulturní památkou (zatím)

Praha Petřiny 9. května 2017 – Na návrh Rozkladové komise MK ČR zrušil Daniel Herman, ministr kultury, svým rozhodnutím ze 4. května prohlášení vily Jiřího Šaldy v ulici Na Petřinách č.7 v Praze 6 za kulturní památku. Hlavním důvodem pro tento postup byla...

Odpověď zastupiteli A. Nechvátalovi

Moje vila Petřiny From: Antonín Nechvátal (anechvatal@email.cz) To: Michal Donath (michal.donath@dbm.cz) Dobrý den, musím vás upozornit že řada informací uváděnách na webu www.mojevilapetriny.cz je vzdálených pravdě nebo nepravdivých a poškozujících nejen...

E-mailová komunikace se zastupiteli MČ P6

Věc: Moje vila Petřiny – vyjádření Vážený pane zastupiteli, aktuálně proběhla tiskem i elektronickými médii informace o pokrytí domu č.p. 1482 v ulici Na Petřinách č.7 černým suknem s texty ironizujími postup státních orgánů kvůli zásadní změně postoje po...

Kdo vilu ve skutečnosti projektoval?

Pokud jde o autorství domu, v knize Zdeňka Lukeše „Praha moderní II. Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950 / Levý břeh Vltavy“ , kde je vila uvedena, je jako autor uveden architekt Simonov. Uvedená informace však nebyla na základě provedeného stavebně...

(c) 2016 Donath Business & Media