Aktuálně

Stará “vila Petřiny” už není, nový dům se chystá

Praha 23. dubna 2018 – Magistrát hlavního města Prahy, jako odvolací orgán, potvrdil rozhodnutí stavebního odboru Prahy 6, kterým byla povolena demolice vily Na Petřinách. Byl tak ukončen vleklý spor mezi majitelem vily, společností AND Vila Petřiny ve vlastnictví...

Šalda: Vydírat se od nikoho nenechám

Praha/Petřiny 4. října 2017 – V reakci na svou dobrovolnou nabídku kompenzace ve výši 100 000 Kč pro každý ze 13 bytů za dočasné ztížení životních podmínek obyvatel sousedního domu obdržel Jiří Šalda, majitel vily v ulici Na Petřinách č. 7, prostřednictvím právního...

Na petřinské frontě klid?

Praha/Petřiny 9. srpna 2017 – Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor výstavby včera vydal rozhodnutí o odstranění stavby „bytového domu o 4 byt. jednotkách v ul. Na Petřinách 1482/7, Praha 6 – Břevnov“ tzv. vily Petřiny. Objekt bude odstraněn...

Vila Petřiny: Sousedská šikana pokračuje

Praha 4. července 2017 – Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 6 včera zamítl šikanózní návrh 10 žadatelů ze sousedství petřínské vily Jiřího Šaldy, kterým se domáhali přerušení aktuálně prováděných vyklízecích prací. Ty byly v souladu se zákonem...

Vila v černém není kulturní památkou

Praha 12. června 2017 – Vila v ulici Na Petřinách č. 7, Praha 6, v soukromém vlastnictví Jiřího Šaldy již není kulturní památkou. O sejmutí památkové ochrany rozhodlo Ministerstvo kultury ČR (MK ČR) 1. června. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. června, tedy...

Vila v černém není kulturní památkou (zatím)

Praha Petřiny 9. května 2017 – Na návrh Rozkladové komise MK ČR zrušil Daniel Herman, ministr kultury, svým rozhodnutím ze 4. května prohlášení vily Jiřího Šaldy v ulici Na Petřinách č.7 v Praze 6 za kulturní památku. Hlavním důvodem pro tento postup byla...

Odpověď zastupiteli A. Nechvátalovi

Moje vila Petřiny From: Antonín Nechvátal (anechvatal@email.cz) To: Michal Donath (michal.donath@dbm.cz) Dobrý den, musím vás upozornit že řada informací uváděnách na webu www.mojevilapetriny.cz je vzdálených pravdě nebo nepravdivých a poškozujících nejen...

E-mailová komunikace se zastupiteli MČ P6

Věc: Moje vila Petřiny – vyjádření Vážený pane zastupiteli, aktuálně proběhla tiskem i elektronickými médii informace o pokrytí domu č.p. 1482 v ulici Na Petřinách č.7 černým suknem s texty ironizujími postup státních orgánů kvůli zásadní změně postoje po...

(c) 2016 Donath Business & Media