Stará “vila Petřiny” už není, nový dům se chystá

23. 04. 2018

Praha 23. dubna 2018 – Magistrát hlavního města Prahy, jako odvolací orgán, potvrdil rozhodnutí stavebního odboru Prahy 6, kterým byla povolena demolice vily Na Petřinách. Byl tak ukončen vleklý spor mezi majitelem vily, společností AND Vila Petřiny ve vlastnictví Jiřího Šaldy, a sousedy z přilehlého domu. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Odvolací správní orgán při rozhodování o odvolání vycházel ze skutkového stavu zjištěného stavebním úřadem ÚMČP P6, neboť o tomto stavu nebyly důvodné pochybnosti.

„Ocenil jsem způsob, jak profesionálně a bez předsudků se odvolací orgán vypořádal s celou řadou zjevně obstrukčních námitek odpůrců projektu, obyvatel sousedního domu,“ uvedl Jiří Šalda. „Demoliční výměr tak nyní definitivně nabyl platnosti,“ dodal.

V rozhodnutí se výslovně uvádí, že „přezkoumáním napadeného rozhodnutí odvolací správní orgán shledal, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo vydáno v souladu se zákonem. Nebyla zjištěna pochybení porušující práva účastníků řízení či jiná pochybení rozhodnutí a správního řízení, která by odůvodňovala odvoláním napadené rozhodnutí zrušit a řízení zastavit, či zrušit a vrátit věc k novému projednání. Námitky odvolatelů, shledal odvolací správní orgán vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jako nedůvodné“.

Pro případ, že sousedé nebudou bránit realizaci jeho stavebního záměru, nabídl jim Šalda v minulosti kompenzaci ve výši 100 tisíc korun pro každou ze 13 dotčených sousedících jednotek, tedy 1.300.000,- Kč celkem. Ti nejprve odmítli, ale pak nároky začali stupňovat. To zase odmítl Šalda. Nyní si ještě vyhrazují právo podniknout další právní kroky, když Šalda nebude tančit, jak sousedé pískají. „Podanou ruku k napravení pošramocených sousedských vztahů nejprve odmítli, a když neuspěli s námitkami u úřadů, tak znovu vydírají. To mají ale smůlu,“ uzavřel Šalda.

(c) 2016 Donath Business & Media