Na petřinské frontě klid?

9. 08. 2017

Praha/Petřiny 9. srpna 2017 – Městská část Praha 6, Úřad městské části, Odbor výstavby včera vydal rozhodnutí o odstranění stavby „bytového domu o 4 byt. jednotkách v ul. Na Petřinách 1482/7, Praha 6 – Břevnov“ tzv. vily Petřiny. Objekt bude odstraněn s ohledem na plánovanou výstavbu bytového domu na uvolněném pozemku.

„Odbor výstavby stanovil pro odstranění stavby přísné podmínky tak aby stavební ruch nezatěžoval bezprostřední okolí nad únosnou míru,“ konstatoval Jiří Šalda, jednatel společnosti AND Vila Petřiny, která objekt vlastní. „Veřejně se zavazuji, že mnou vybraní dodavatelé bouracích a stavebních prací budou stanovené podmínky co nejpřísněji dodržovat pod hrozbou závažných finančních sankcí,“ slíbil Šalda.

Podle vlastního vyjádření si je Šalda dobře vědom, že i při co nejopatrnějším přístupu k pracem na objektu může dojít k částečnému zhoršení životních podmínek obyvatel domu v těsném sousedství vily Petřiny. „I přesto, že obyvatelé přilehlého domu se mnou odmítají jakkoliv komunikovat, nabídl jsem již koncem července písemně všem 13 bytům po 100 000 Kč jako kompenzaci za to, že i při veškeré snaze z naší strany budou muset strpět určitá omezení, která s sebou stavební ruch nese,“ vysvětlil Šalda své pohnutky ke nabídce sousedům. Tak však zatím zůstala bez odezvy stejně jako předchozí pokus o přímou komunikaci. „Pokud však sousedé místo nastavení normálních vztahů chtějí zvolit šikanu a boj, nemohu více sloužit. Budu vždy ctít rozhodnutí kompetentních orgánů a postupovat dle ustanovení platných zákonů a předpisů tak, jako jsem činil doposud,“ uzavřel Šalda.

Kontakt:
Donath Business & Media
Michal Donath
GSM: +420 602 222 128
michal.donath@dbm.cz

(c) 2016 Donath Business & Media