Vila Petřiny: Sousedská šikana pokračuje

4. 07. 2017

Praha 4. července 2017 – Odbor výstavby Úřadu Městské části Praha 6 včera zamítl šikanózní návrh 10 žadatelů ze sousedství petřínské vily Jiřího Šaldy, kterým se domáhali přerušení aktuálně prováděných vyklízecích prací. Ty byly v souladu se zákonem zahájeny bezprostředně poté, kdy Ministerstvo kultury ČR počátkem června sňalo památkovou ochranu z objektu.

„Skutečnost, že vlastník stavby – společnost AND Vila Petřiny s.r.o., odstranil výplně dveřních otvorů, okna a parketové podlahy je stavebnímu úřadu známa i z oznámení samotného vlastníka, které vůči odboru výstavby učinil. Vzhledem k tomu, že se jedná o odstrojování některých konstrukcí a vyklízecí práce podřaditelné pod ustanovení § 103 stavebního zákona, je nutno konstatovat, že nepodléhají povolení stavebního úřadu. Pro úplnost stavební úřad dále uvádí, že jsou-li důvody žadatelů pro zastavení odstrojovacích a vyklízecích prací motivovány snahou o památkovou ochranu budovy, měl by být návrh předběžného opatření směrován na jiný orgán,“ praví se v rozhodnutí.

„Sousedy si člověk na rozdíl od přátel nevybírá,“ reaguje Šalda. „Na můj písemný pokus o přímou komunikaci jsem nedostal jedinou odpověď a teď šikanují, koho mohou. Ve svém postupu jsem vždy dodržoval zákonné postupy, stejně jako dotčené orgány státní správy. Jenže pro mé sousedy platí jen neexistující zákoník nesousedských vztahů. Já bych se na jejich místě hodně styděl,“ uzavřel Šalda.

(c) 2016 Donath Business & Media