Odpověď: Moje vila Petřiny – vyjádření

7. 11. 2016

Vážený pane Šaldo,

Můj osobní postoj k této záležitosti jste mohl vyslechnout na jednání zastupitelstva naší městské části. Pro mne je naprosto nepřípustné jednání v tomto stylu. Jednoznačně se stavím na Vaši stranu a podporuji Váš postup, který je plně v souladu s platnou legislativou. Já osobně jsem připraven přes naše poslance či senátory prosadit navržení změny příslušného zákona, který by eliminovat možnou retroaktivitu v podobných záležitostech.

Samozřejmě budu podnikat i další kroky k odstranění této zásadní nespravedlnosti vůči Vaší osobě.

S úctou,

(anonymizováno)

(c) 2016 Donath Business & Media