Odpověď: Moje vila Petřiny – vyjádření

4. 11. 2016

Vážený pane Šaldo,

to, co se děje s Vaší vilou je nehoráznost a do nebe volající zvůle aktivistů, kteří umějí dobře bořit, ale neumějí stavět. Vila se mi také líbila, ale jestliže už jednou proběhlo stavební řízení na demolici (a jak jste se vyjádřil na zastupitelstvu, celkový stav vily jiné řešení neumožňoval), pak platí a tečka. A hodnotit práci pana doktora po mně raději nechtějte.
Moji podporu máte a pokud budu moci, Váš požadavek podpořím.

S pozdravem,

(anonymizováno)

(c) 2016 Donath Business & Media