Odpověď: Moje vila Petřiny – vyjádření

4. 11. 2016

Dobrý den,

Jakkoliv jsem na první pohled názoru, že si stavba památkovou ochranu zaslouží, Vašemu rozhořčení rozumím. Situace je pochopitelně velmi nešťastná.

Na únorovém jednání KÚR, kdy se hlasovalo o Vašem záměru, jsem zcela výjimečně přítomen nebyl a jednoznačné rozhodnutí komise bylo pro mne překvapením. Zvlášť – jak si můžete dohledat – bývá v podobných případech výsledek hlasování zpravidla opačný. O motivaci pana Nechvátala si netroufám spekulovat, nicméně se domnívám, že komise rozhodla ukvapeně, bez dostatku informací o původní stavbě.

Právě, aby se taková situace do budoucna neopakovala, prosazuji v komisi dlouhodobě zpřísnění obsahových požadavků na předkládanou dokumentaci.

s pozdravem

(anonymizováno)

(c) 2016 Donath Business & Media