Odpověď zastupiteli A. Nechvátalovi

3. 11. 2016

Moje vila Petřiny
From: Antonín Nechvátal (anechvatal@email.cz)
To: Michal Donath (michal.donath@dbm.cz)

Dobrý den,

musím vás upozornit
že řada informací uváděnách na webu
www.mojevilapetriny.cz
je vzdálených pravdě nebo nepravdivých
a poškozujících nejen moje dobré jméno
Žádám vás o okamžité ukončení této činnosti

Antonín Nechvátal
zastupitel městské části Praha 6


Re: Moje vila Petřiny
From: Jiří Šalda (info@mojevilapetriny.cz)
To: Antonín Nechvátal (anechvatal@email.cz)

Vážený pane zastupiteli,

své jméno jste si poškodil výhradně sám. Vyplývá to zcela jednoznačně z dokumentů vystavených na www.mojevilapetriny.cz. Máte-li výhrady k jejich pravdivosti, buďte prosím konkrétní. Já za nimi a jejich vypovídací hodnotou stojím. Vaše tvrzení o neúčasti na předmětném zasedání KÚR, respektive o náhlé ztrátě paměti mně připadá nedůstojné a málo chlapské. Ale to je jen Vaše věc. O svém postupu otevřeně informuji jak zastupitele MČ P 6, tak členy KÚR, tak pana starostu. Nemám se totiž za co stydět. Hájím jen do důsledku svá vlastnická práva. A v tom mi určitě nehodláte bránit, že ne?

S pozdravem

Jiří Šalda
majitel

(c) 2016 Donath Business & Media