E-mailová komunikace se zastupiteli MČ P6

3. 11. 2016

Věc: Moje vila Petřiny – vyjádření

Vážený pane zastupiteli,

aktuálně proběhla tiskem i elektronickými médii informace o pokrytí domu č.p. 1482 v ulici Na Petřinách č.7 černým suknem s texty ironizujími postup státních orgánů kvůli zásadní změně postoje po vydání potřebných povolení v souladu se zákonem a kladným stanoviskem Komise územního rozvoje MČ Praha 6. Pokus o prohlášení domu kulturní památkou z pera zastupitele MUDr. Nechvátala poté, co on sám stavební záměr soukromého majitele jako člen KÚR schválil, nelze hodnotit jinak než jako neoprávněný zásah do majetkových práv vlastníka. Jaká asi musela být jeho motivace ke změně názoru o 180 stupňů? Jsem přesvědčen, že jeho motiv nespočíval v náhlém probuzení zájmu o ochranu kulturních památek. Ani jeho argument, že dům je postaven podle projektu architekta Simonova neobstojí. Na stavebním povolení vydaném pražským magistrátem je jako autor a stavitel uveden architekt Václav Všetička. Kopie dokumentu, jakož i ostatních relevantních dokladů souvisejících s touto kauzou, naleznete na internetové adrese www.mojevilapetriny.cz.

Obracím se touto cestou na všechny zastupitele, tedy i na Vás s prosbou, abyste se, bude-li to jen trochu možné, zasadili o to, aby nekvalifikovaný postup jednoho ze zastupitelů nevrhal špatné světlo i na Vaši práci. Právní jistota musí být základem právního státu. Veletoč MUDr. Nechvátala o ničem takovém nesvědčí. Spíše naopak.

Byl bych rovněž rád, kdyby se má iniciativa v této věci stala podnětem pro veřejnou diskuzi.

S pozdravem

Jiří Šalda
majitel domu

(c) 2016 Donath Business & Media