Závazné stanovisko OPP MHMP k provedení novostavby ze dne 17.3.2016

1. 11. 2016