Závazné stanovisko OPP MHMP k demolici ze dne 27. 4. 2016

1. 11. 2016