Zápis z jednání komise územního rozvoje Prahy 6

1. 11. 2016