Vyrozumění ministerstva o zahájení řízení

1. 11. 2016