Kdo vilu ve skutečnosti projektoval?

1. 11. 2016

Pokud jde o autorství domu, v knize Zdeňka Lukeše „Praha moderní II. Velký průvodce po architektuře 1900 – 1950 / Levý břeh Vltavy“ , kde je vila uvedena, je jako autor uveden architekt Simonov. Uvedená informace však nebyla na základě provedeného stavebně historického průzkumu fakticky doložena ani nijak jinak potvrzena. Podle arch. Lukeše jde pouze o ústní informaci .

Ani orgán památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy nepovažuje autorství Pavla Simonova za doložené. Ve stavebním povolení z 8. září 1939 vydaném Magistrátem hlavního města Prahy je jasně jako autor a pověřený stavitel uveden architekt Václav Všetička, stavitel v Praze – Dejvicích.

(c) 2016 Donath Business & Media