Držím Vám palce

1. 11. 2016

Vážený pane Šaldo,

s mírným děsem a mrazem v zádech sleduji dění, které provází Váš projekt na Petřinách. Ačkoli nejsem příznivcem bezhlavého bourání a ničení historie, a to ani nedávné, vnímám, že zde k ničemu takovému nedochází. A je mi upřímně zle z toho, jaké manipulaci a cíleným útokům musíte nyní čelit. Vila je Váš majetek, splnil jste veškeré povinnosti a máte-li záměr postavit zde budovu vizuálně podobnou, nepřesahující rozměr místa a nabízející kvalitní životní prostor, s chutí do toho. Od veřejného sektoru si zasloužíte podporu, nikoli obstrukce.

Nechápu, jak se mohla stát norma z toho, ničit práci a investice jiných. Stavět svou existenci na veřejném očerňování lidí, kteří se rozhodli riskovat, pořídit si majetek a chtít s ním nakládat v souladu se zákonem. Památkové instituce a předpisy nejsou využívány k ochraně historických hodnot, ale pouze k účelové likvidaci investorských záměrů. Minoritní část občanů, puzená nesmírnou záští a nenávistí k těm, kdo mají majetek, investují velké množství energie a úsilí tomu, aby jim házeli klacky pod nohy. Smyslem jejich života není budovat, ale ničit práci ostatních. Neváhají používat prostředky nečestné, účelové, pracují s velmi neetickými nástroji. Sám jsem to mnohokrát zažil, a nechci si ani představovat, jakým útokům, snad jen slovním, musíte čelit.

Vážený pane, nemohu pro Vás udělat nic více, než Vám vyjádřit takto podporu v boji s větrnými mlýny. Držím Vám palce a přeji hodně sil.

(anonymizováno)

(c) 2016 Donath Business & Media